Văn thư - Lưu trữ

Giới thiệu một số phông lưu trữ tiêu biểu hiện đang bảo quản tại lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang

Tài liệu lưu trữ là một kho tàng thông tin đáng tin cậy, có giá trị sử liệu cao và ngày càng được các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng như một công cụ không thể thiếu trong...

Xin ý kiến vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Dự thảo Quyết định tải tại đây:

...

Hướng dẫn giao nhận tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang

Thực hiện chức năng giúp Chủ tịch UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trong phạm vi toàn tỉnh; để công tác thu thập, quản lý, bảo quản tài liệu lưu trữ...

Tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư - Lưu trữ tại UBND thành phố Bắc Giang năm 2018

Ngày 13/8/2018, UBND thành phố Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư lưu trữ cho các đại biểu là đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức trực tiếp...

Trưng bày “Địa giới hành chính Việt Nam qua Di sản tư liệu thế giới và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu”

Sáng ngày 09/8, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, nhân dịp “Hội nghị toàn quốc lấy ý kiến các địa phương về dự thảo Đề án sắp xếp, quy hoạch các đơn vị hành chính cấp huyện, xã đến năm...

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Chiều ngày 25/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác của Quốc hội đến thăm và làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ về khối hồ sơ kỷ...

Gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước

Việc gửi, nhận văn bản điện tử phải thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật giao dịch điện tử và phải tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà...

Tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư, Lưu trữ tại UBND huyện Sơn Động năm 2018

Ngày 20/6/2018, UBND huyện Sơn Động phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ văn thư lưu trữ năm 2018 cho các cơ quan, đơn...

Tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư – Lưu trữ và Thi đua – Khen thưởng tại UBND huyện Tân Yên năm 2018

       Với mục đích nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác văn thư, lưu trữ và thi đua khen thưởng trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Ngày 28/5/2018 UBND huyện Tân Yên...

Pages

Subscribe to Văn thư - Lưu trữ