Văn thư - Lưu trữ

Tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư - Lưu trữ tại UBND thành phố Bắc Giang năm 2018

Ngày 13/8/2018, UBND thành phố Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư lưu trữ cho các đại biểu là đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức trực tiếp...

Trưng bày “Địa giới hành chính Việt Nam qua Di sản tư liệu thế giới và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu”

Sáng ngày 09/8, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, nhân dịp “Hội nghị toàn quốc lấy ý kiến các địa phương về dự thảo Đề án sắp xếp, quy hoạch các đơn vị hành chính cấp huyện, xã đến năm...

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Chiều ngày 25/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác của Quốc hội đến thăm và làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ về khối hồ sơ kỷ...

Gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước

Việc gửi, nhận văn bản điện tử phải thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật giao dịch điện tử và phải tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà...

Tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư, Lưu trữ tại UBND huyện Sơn Động năm 2018

Ngày 20/6/2018, UBND huyện Sơn Động phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ văn thư lưu trữ năm 2018 cho các cơ quan, đơn...

Tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư – Lưu trữ và Thi đua – Khen thưởng tại UBND huyện Tân Yên năm 2018

       Với mục đích nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác văn thư, lưu trữ và thi đua khen thưởng trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Ngày 28/5/2018 UBND huyện Tân Yên...

Chi cục Văn thư - Lưu trữ bồi nền tài liệu Phông Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Giang giai đoạn 1945 - 1962

          Tài liệu lưu trữ là di sản của dân tộc, có giá trị đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nội dung tài liệu lưu trữ chứa đựng thông tin quá khứ,...

Kiểm tra việc thực hiện các Quy định của pháp luật về công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-SNV ngày 06/3/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018; từ ngày 10/4 đến ngày 25/5/2018 đoàn...

Khai mạc Hội nghị đánh giá việc thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2017 và triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng nay 21/5, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức “Hội nghị đánh giá việc thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2017 và triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017...

Tọa đàm khoa học với chủ đề “Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến công tác văn thư, lưu trữ”.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với cốt lõi là các công nghệ số tiên tiến như vạn vật kết nối Internet (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), điện toán đám mây, xử lý...

Pages

Subscribe to Văn thư - Lưu trữ