Văn thư - Lưu trữ

Kế hoạch thực hiện nhiệm vu công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2018

Thực hiện Công văn số 73/BNV-VTLTNN ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018; Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn...

Tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư – Lưu trữ tại UBND huyện Việt Yên năm 2018

          Với mục đích nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác văn thư, lưu trữ trong năm 2018 và những năm tiếp theo, xác định công tác văn thư lưu trữ là nhiệm vụ trọng tâm của năm...

Công tác tập huấn nghiệp vụ Văn thư, Lưu trữ tại UBND huyện Hiệp Hòa

         Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 10/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2017, với mục đích nâng cao hiệu quả, chất...

Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

Biểu mẫu thống kê tải tại đây:

...

Tăng cường công tác văn thư, lưu trữ - Ảnh minh họa
Thủ tướng chỉ thị tăng cường công tác văn thư, lưu trữ

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 7/9/2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ...

Bà Nguyễn Thị Nga - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu khai mạc Hội thảo.
Hội thảo “phương án xử lý khối tài liệu lâu dài tại các lưu trữ lịch sử”

Ngày 16/8/2017, Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Bắc Giang tham dự Hội thảo khoa học “Phương án xử lý khối tài liệu lâu dài tại các Lưu trữ lịch sử” do Cục...

Ông Nguyễn Văn Thêm – Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo
Tập huấn công tác Văn thư lưu trữ tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 10/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch số 24/KH-SNV ngày 20/01/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về tổ chức thực hiện công tác văn thư...

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Danh mục hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang.

Để hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý quy định, hướng dẫn nhằm quản lý tập trung thống nhất về công tác văn thư lưu trữ và bảo quản an toàn, phát huy giá trị của tài liệu...

Pages

Subscribe to Văn thư - Lưu trữ