Tin trong ngành

Bắc Giang hoàn thiện cơ chế chấm điểm người đứng đầu

Thực hiện Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/4/2007 của Chính phủ quy định về chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành...

Thư chúc Tết của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Nhân dịp đón năm mới 2017, mừng Xuân Đinh Dậu, thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã gửi thư chúc Tết đến cán bộ lão thành, hưu trí, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ. Trang Thông tin điện tử Sở Nội...

Nghị quyết về Chính phủ điện tử

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng...

Quy định mới về số lượng Phó Chủ tịch UBND

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2016.

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Tại Quyết định 1558/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Triệu Văn Cường, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Pages

Subscribe to Tin trong ngành