Tin trong ngành

Toàn cảnh Hội nghị
Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016

Chiều ngày 30/5/2017, trong khuôn khổ Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do...

Ảnh minh họa
Thủ tướng chỉ thị thực hiện nghiêm số lượng, cơ cấu thành viên UBND các cấp

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 23/CT-TTg yêu cầu thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm...

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở 1.300.000 đồng từ 1/7/2017

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương,...

Các bộ ngành liên quan được yêu cầu hướng dẫn các địa phương triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
Chính phủ sẽ tập trung thanh tra việc bổ nhiệm cán bộ

Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ tăng cường thanh tra công vụ, tập trung vào việc tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức..

...
Trụ sở Bộ Nội vụ
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ....

Nhiều địa phương “lắc đầu” sáp nhập Sở, Bộ Nội vụ vẫn kiên quyết

Mặc dù nhiều bộ, địa phương đề nghị không hợp nhất Sở Tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư, hợp nhất Sở Xây dựng với Sở Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ vẫn kiên quyết đề xuất...

Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy
Hà Nội: Bộ máy thay đổi thế nào sau sắp xếp, tinh giản?

Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy

Ảnh minh họa
04 chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 02/2017

1. Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH 2017

...

Pages

Subscribe to Tin trong ngành