Thi đua - Khen thưởng

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng tại UBND huyện Hiệp Hòa năm 2018.

Ngày 30/8/2018, UBND huyện Hiệp Hòa phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Dự...

Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động

Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Quyết định số 1423/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân...

Quyết định mới về việc tặng thưởng Huân chương Lao động.

Ngày 09, 26 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Quyết định số 1180/QĐ-CTN và...

Sơ kết công tác Thi đua, Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về việc tổ chức hoạt động và...

Pages

Subscribe to Thi đua - Khen thưởng