Thanh tra

Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 1121/QĐ-SNV ngày 05/9/2018 tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tôn giáo đối với UBND huyện Lục Ngạn

Ngày 14/9/2018, tại trụ sở UBND huyện Lục Ngạn, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tiến hành công bố Quyết định số 1121/QĐ-SNV ngày 05/9/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ thanh tra việc thực hiện...

Công bố Quyết định số 326/QĐ-SNV ngày 19/7/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng công chức, viên chức của UBND thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng công chức, viên chức của UBND thành phố Bắc Giang, tỉnh...

Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng công chức, viên chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở Nội vụ đã được phê duyệt tại Quyết định số 2046/QĐ-SNV ngày 12/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ. Ngày 21/6/2018, Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang đã tiến hành công bố Quyết định số 276/QĐ-SNV ngày 12/6/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ thanh tra việc thực...

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu  tại hội nghị
Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

Ngày 16/5/2017, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 529/QĐ-SNV ngày 03/8/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang về việc...

Công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại UBND huyện Tân Yên

Ngày 28/7/2017, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành năm 2017 tại UBND huyện Tân Yên

Ảnh toàn cảnh  tại hội nghị công bố Quyết định thanh tra
Công bố Quyết định việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại UBND huyện Tân Yên

Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 272/QĐ-SNV ngày 05/5/2017 việc thực hiện các quy định của pháp luật về...

Pages

Subscribe to Thanh tra