Thanh tra

Hội Đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan Sở Nội vụ

   Sáng, ngày 16/10/2018, Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang do ông Bùi Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm...

Kiểm tra việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 - CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng ủy Sở Nội vụ

     Ngày 17/10/2018, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Thạch Văn Chung - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh làm Trưởng đoàn,...

Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 1121/QĐ-SNV ngày 05/9/2018 tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tôn giáo đối với UBND huyện Lục Ngạn

Ngày 14/9/2018, tại trụ sở UBND huyện Lục Ngạn, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tiến hành công bố Quyết định số 1121/QĐ-SNV ngày 05/9/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ thanh tra việc thực hiện...

Công bố Quyết định số 326/QĐ-SNV ngày 19/7/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng công chức, viên chức của UBND thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng công chức, viên chức của UBND thành phố Bắc Giang, tỉnh...

Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng công chức, viên chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở Nội vụ đã được phê duyệt tại Quyết định số 2046/QĐ-SNV ngày 12/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ. Ngày 21/6/2018, Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang đã tiến hành công bố Quyết định số 276/QĐ-SNV ngày 12/6/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ thanh tra việc thực...

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu  tại hội nghị
Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

Ngày 16/5/2017, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 529/QĐ-SNV ngày 03/8/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang về việc...

Pages

Subscribe to Thanh tra