Công chức, viên chức

Báo cáo số lượng nhân viên hành chính giữ mã ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Biểu mẫu thống kê nhân viên hành chính hiện giữ mã ngạch, chức danh nghề nghiệp giáo viên tải tại đây:

...

Thống kê thực trạng và xây dựng số lượng, cơ cấu phục vụ tuyển dụng viên chức chuyên môn ngành Y tế năm 2017.

Biểu Mẫu thống kê số lượng, cơ cấu viên chức y tế đề nghị tuyển dụng tải tại đây:

...

Pages

Subscribe to Công chức, viên chức