Công chức, viên chức

Hàng loạt quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức

 (Chinhphu.vn) – Từ năm 2019, việc thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức sẽ có đổi mới cả về nội dung, hình thức và quy trình nhằm đơn giản hóa thủ tục...

Rà soát, xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

Hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch

...

Pages

Subscribe to Công chức, viên chức