Xây dựng chính quyền và CTTN

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian hướng dẫn ôn thi công chức cấp xã năm 2017 huyện Lục Nam

Ngày 09/10/2017, Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã huyện Lục Nam ban hành Thông báo số: 274/TB-HĐTT về việc danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi,...

Thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 của UBND huyện Lục Nam

Ngày 05 tháng 9 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam ban hành Kế hoạch số 135/KH-HĐTT về việc thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017.

Anh Đặng Trung Kiên (sinh năm 1987, thứ 2 bên trái) được phân công làm Phó chủ tịch xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, Cao Bằng - Ảnh: Thanh Loan
Dự án 600 phó chủ tịch xã: 80% đã được bố trí làm công chức

Tại cuộc họp góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổng kết Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ...

 

Subscribe to Xây dựng chính quyền và CTTN