Cải cách hành chính

Điện lực tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang

Thực hiện sự chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, kể từ ngày 01/12/2017, Công ty Điện lực Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh...

Ảnh minh họa
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và UBND huyện Lục Ngạn

Thực hiện Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, thực hiện ISO, ứng dụng công nghệ...

Pages

Subscribe to Cải cách hành chính