Đôn đốc xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Số/Ký hiệu: 
1125/SNV-CCVC
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Công văn
Ngày ban hành: 
03-10-2017
Người ký: 
Khuông Văn Thông
Loại tin: 
Chỉ đạo điều hành