Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 
Thursday, September 21, 2017

Lãnh đạo Sở
Giám đốc Sở
 Bùi Ngọc Sơn (Phụ trách chung)
Phó Giám đốc Sở
 Nguyễn Trọng Nam (Phụ trách lĩnh vực TĐ-KT và XDCQ&CTTN)

– Nguyễn Văn Nghĩa (Phụ trách lĩnh vực Văn phòng và Cải cách hành chính)

– Khuông Văn Thông (Phụ trách lĩnh vực Tổ chức, biên chế&TCPCP và Công chức, viên chức)

- Nguyễn Thanh Bình (Phụ trách lĩnh vực Thanh tra Và Văn thư – Lưu trữ)

Văn phòng Sở
Chánh Văn phòng
Nguyễn Xuân Cảnh
Phó Chánh Văn phòng
Đỗ Ánh Sáng
Lưu Thị Thùy Vân

Chuyên viên và Nhân viên
Nguyễn Đức Trung – Đào Đức Phương – Triệu Thị Mai Anh
Trần Xuân Thảo- Dương Bích Thủy – Nguyễn Văn Hùng – Nguyễn Thị Hương Thảo

Phòng Thanh tra
Chánh Thanh tra
Đặng Quang Sơn
Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Văn Nhương

Nguyễn Tiến Đạt

Ngụy Thị Mai

Thanh tra viên
Dương Ngọc Điệp

Phòng Tổ chức, biên chế&Tổ chức phi chính phủ
Trưởng phòng
Trần Văn Đông
Phó Trưởng phòng
Nguyễn Thế Minh

Bùi Minh Huệ
Chuyên viên
Hoàng Bảo Linh
Bùi Văn Linh

Nguyễn Thị Kim Dung

Phòng Cải cách hành chính
Trưởng phòng
Kiều Phương
Phó Trưởng phòng
Vũ Thị Lan Hương

Nguyễn Duy Đoàn
Chuyên viên
Nguyễn Tuấn Anh Đức
Trần Kim Dung

Phòng Xây dựng chính quyền và thanh niên
Trưởng phòng
Dương Ngô Hùng
Phó Trưởng phòng
Khuông Văn Kiên

Ngô Duy Sang

Nguyễn Ngọc Tuấn
Chuyên viên
Đoàn Thu Trang

Phòng Công chức, viên chức
Trưởng phòng
Nguyễn Quang Đông
Phó Trưởng phòng
Nguyễn Văn Dương
Nguyễn Văn Cường
Chuyên viên
Nguyễn Mạnh Trường
Nguyễn Minh Trang

Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Chi cục trưởng
Hoàng Văn Tứ
Phó Chi cục trưởng
Nguyễn Thế Dũng

Ngô Quang Hiếu
Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
Đỗ Thị Hương

Nguyễn Thị Hiền
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ
Chu Thị Thanh Quỳnh
 

Ban Thi đua - Khen thưởng
Trưởng ban
Nguyễn Trọng Nam
Phó Trưởng ban
Nguyễn Thanh Hà
Nghiêm Đức Dũng

Phan Thị Hồng Yến
Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Vũ Hùng Quyết
Trưởng phòng Tổng hợp
Ngô Thị Vượng
Phó Trưởng phòng Tổng hợp
Bùi Thị Thanh Nhàn

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ

Tống Thị Tâm
Chuyên viên
Phạm Phương Quý – Phạm Thị Thúy Hà - Phan Thị Trúc Linh

Nhân viên

Đoàn Ngọc Tâm - Đỗ Thị Va


 

Ban Tôn giáo
Trưởng ban
Đặng Thiên Hùng
Phó Trưởng ban
Nguyễn Công Bằng

Vũ Đình Đức
Trưởng phòng Nghiệp vụ
Đỗ Văn Chính
Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
Nguyễn Thị Oanh
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ
Nguyễn Thị Hồng Hà
Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
Trần Thị Tuyết
Chuyên viên
Nguyễn Đức Đạo – Hoàng Thanh Huyền- Phạm Thị Huệ

Nhân viên

Hoàng Văn Thanh - Đặng Thị Thu Hồng

Trung tâm hành chính công

Giám đốc

Nguyễn Văn Nghĩa

Phó Giám đốc

Bùi Huy Khánh

Chuyên viên

Nguyễn Thị Diệu

Trung tâm lưu trữ lịch sử
Giám đốc
Nguyễn Quốc Hoàn

Phó Giám đốc

Đồng Thị Thoa

Giáp Thị Tuyên
Lưu Trữ viên
 Dương Quế Hương - Đặng Ngọc Anh 
Nguyễn Thị Mai - Phạm Đức Long
Hoàng Thị Tâm - Hoàng Thị Lanh

Đoàn Thị Kiều Trang - Ngô Thị Hiên