Thống kê số liệu phục vụ xây dựng Quy hoạch ngành Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bắc Giang

File gắn: 
Ngày đăng: 
Thursday, September 14, 2017

Biểu mẫu thống kê tải tại đây: 

/sites/default/files/Bieu-thong-ke-quy-hoach.xls