BC kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tháng 9 năm 2017

Số/Ký hiệu: 
145/BC-SNV
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Báo cáo
Ngày ban hành: 
05-09-2017
Người ký: 
Nguyễn Văn Nghĩa
Loại tin: 
Chỉ đạo điều hành