QĐ v/v ban hành Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang

Số/Ký hiệu: 
184/QĐ-UBND
Cơ quan BH: 
UBND Tỉnh
Loại Văn Bản: 
Quyết định
Ngày ban hành: 
31-03-2016
Người ký: 
Nguyễn Văn Linh
Loại tin: 
Chỉ đạo điều hành