Nghị Quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang giai đoạn (2016-2020)

Số/Ký hiệu: 
136-NQ/TU
Cơ quan BH: 
Tỉnh ủy Bắc Giang
Loại Văn Bản: 
Nghị quyết
Ngày ban hành: 
01-09-2016
Người ký: 
Bùi Văn Hải
Loại tin: 
Chỉ đạo điều hành