Pages that link to Tỉnh Bắc Giang công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2017 của các sở, ngành và UBND cấp huyện.