Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2017

Số/Ký hiệu: 
952/SNV-CCVC
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Công văn
Ngày ban hành: 
29-08-2017
Người ký: 
Bùi Ngọc Sơn
Loại tin: 
Chỉ đạo điều hành