Giấy mời tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Số/Ký hiệu: 
88/GM-SNV
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Thông báo
Ngày ban hành: 
09-02-2017
Người ký: 
Nguyễn Xuân Cảnh
File gắn: 
Loại tin: 
Thông báo mời họp