Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC thực hiện ISO, ứng dụng CNTT

Số/Ký hiệu: 
136/BC-SNV
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Báo cáo
Ngày ban hành: 
18-08-2017
Người ký: 
Nguyễn Văn Nghĩa
Loại tin: 
Chỉ đạo điều hành