Cung cấp danh sách người phát ngôn của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang năm 2017

Số/Ký hiệu: 
917/SNV-VP
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Công văn
Ngày ban hành: 
21-08-2017
Người ký: 
Bùi Ngọc Sơn
Loại tin: 
Chỉ đạo điều hành