Đề nghị tổng hợp trình cấp bổ sung kinh phí thuê giảng viên và thuê máy chủ ảo phục vụ lớp tập huấn

Số/Ký hiệu: 
891/SNV-CCHC
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Công văn
Ngày ban hành: 
15-08-2017
Người ký: 
Nguyễn Văn Nghĩa
Loại tin: 
Chỉ đạo điều hành