Khen thưởng đối với Độ viên Dự án 600 PCT xã

Số/Ký hiệu: 
890/SNV-XDCQ&CTTN
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Công văn
Ngày ban hành: 
15-08-2017
Người ký: 
Nguyễn Trọng Nam
Loại tin: 
Chỉ đạo điều hành