Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 
Monday, August 21, 2017

Ngày 16/5/2017, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 529/QĐ-SNV ngày 03/8/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng công chức, viên chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang.

Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cùng các thành viên Đoàn Thanh tra; về phía Sở Y tế có ông Ong Thế Viên - Giám đốc Sở và các ông, bà đại diện các phòng chuyên môn, Chi cục trực thuộc Sở Y tế.

Tại Hội nghị ông Đặng Quang Sơn - Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 529/QĐ-SNV và phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức có liên quan là đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu ý kiến chỉ đạo và quán triệt một số nội dung, yêu cầu nhiệm vụ thanh tra đối với Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ; đề nghị Lãnh đạo Sở Y tế và các cơ quan liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. Đại diện Sở Y tế ông Ong Thế Viên - Giám đốc Sở phát biểu ý kiến tiếp nhận Quyết định thanh tra; giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ làm đầu mối thông tin trực tiếp với Đoàn Thanh tra và đề nghị Đoàn Thanh tra phối hợp cung cấp thông tin về thời gian, lịch làm việc với các cơ quan, đơn vị để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác thanh tra.

Hội nghị công bố Quyết định thanh tra kết thúc vào hồi 10 giờ 00’ cùng ngày, đại diện Sở Nội vụ, Sở Y tế cùng Đoàn Thanh tra thống nhất thông qua biên bản tại hội nghi./.

TTr-SNV