Đánh giá tầm ảnh hưởng của các sáng kiến đề nghị tặng danh hiệu " Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh"

Số/Ký hiệu: 
876/SNV-BTĐKT
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Công văn
Ngày ban hành: 
11-08-2017
Người ký: 
Nguyễn Trọng Nam
Loại tin: 
Chỉ đạo điều hành