Tin vắn lễ Phục Sinh đạo Công giáo năm 2018

Ngày đăng: 
Saturday, April 7, 2018

*Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-SNV ngày 16/03/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang về việc thăm, tặng quà linh mục Chính xứ trên địa bàn tỉnh nhân dịp lễ Phục sinh 2018. Từ ngày 03/04/2018 đến ngày 04/04/2018 được sự ủy quyền của lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ đã đến thăm, tặng quà các linh mục Chính xứ trên địa bàn tỉnh. Tại những nơi đoàn đến thăm, các vị linh mục và bà con giáo dân bày tỏ lòng cảm ơn về sự quan tâm của các cấp chính quyền và phấn đấu cùng bà con giáo dân trong Giáo xứ hăng hái thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của các tổ chức tôn giáo trong việc sinh hoạt, hoạt động tôn giáo đồng thời tiếp tục vận động bà con giáo dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương./.

Tin, ảnh: Hồng Hà