Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và UBND huyện Lục Ngạn

Ngày đăng: 
Thursday, July 13, 2017

Thực hiện Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, thực hiện ISO, ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bắc Giang năm 2017, từ ngày 05 đến ngày 07/7/2017, Tổ kiểm tra số 03 với thành phần gồm: ông Trần Minh Chiêu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng, cùng đại diện lãnh đạo, công chức các sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh, đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính, ISO, ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND huyện Lục Ngạn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế.

Qua kiểm tra, Tổ kiểm tra đã ghi nhận các kết quả đã đạt được của các cơ quan, địa phương: công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính đã được lãnh đạo cơ quan, địa phương quan tâm, đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, Kế hoạch kiểm tra, truyên truyền… Bố trí công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trình độ, kinh nghiệm, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc. Hồ sơ được lưu trữ gọn gàng, dễ tìm, dễ tra cứu; công tác phối hợp giữa các phòng ban được thực hiện chặt chẽ, phối hợp đồng bộ…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổ kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại: việc giải quyết TTHC vẫn còn để xảy ra tình trạng quá hạn, nhất là ở cấp huyện; một số công chức chưa sử dụng thành thạo phần mềm một cửa điện tử, còn tình trạng không kết thúc hoặc kết thúc trước khi có kết quả. Nhiều xã chưa thực hiện việc giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử; Không ghi chép đầy đủ, chính xác thông tin trên sổ theo dõi tiếp nhận và giải quyết TTHC gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát; không có phiếu hẹn trả kết quả với cá nhân, tổ chức…

Sau kiểm tra, Tổ kiểm tra đã kiến nghị các Sở, UBND huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về CCHC của tỉnh, đồng thời có giải pháp sớm khắc phục những hạn chế còn tồn tại./.

Tin, ảnh: Nguyễn Tuấn Anh Đức