Góp ý dự thảo Quyết định danh mục hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang

Ngày bắt đầu: 
01-06-2017
Ngày kết thúc: 
15-06-2017
Loại văn bản: 
Dự thảo
Cơ quan BH: 
Sở nội vụ