Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016

Chiều ngày 30/5/2017, trong khuôn khổ Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì, Bộ Nội vụ đã công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (Par Index năm 2016) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đây là năm thứ năm triển khai công tác xác định kết quả triển khai cải cách hành chính thông qua công cụ đánh giá, đo lường và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số cải cách hành chính tiếp tục khẳng định qua thực tiễn là công cụ quản lý mới trong triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Theo báo cáo được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ công bố tại hội nghị cho thấy kết quả như sau:

Kết quả Par Index 2016 của các tỉnh, thành phố:

Giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2016 của các tỉnh, thành phố là 74,64%, trong đó có 30/63 đơn vị đạt kết quả trên giá trị trung bình. Kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 được chia thành 04 nhóm.

Nhóm A có Chỉ số CCHC trên 90%, Nhóm B từ 80% đến dưới 90% bao gồm 13 đơn vị xếp hạng từ vị trí thứ 2 đến vị trí thứ 14, Nhóm C từ 70% đến dưới 80% bao gồm 33 tỉnh, thành phố xếp hạng từ vị trí thứ 15 đến vị trí thứ 47 và Nhóm D chỉ số dưới 70%, bao gồm 16 tỉnh, xếp hạng từ vị trí thứ 48 đến vị trí thứ 63.

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng với kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 đạt được là 90,32% và là địa phương duy nhất có kết quả chỉ số thuộc Nhóm A.

Hậu Giang là địa phương có Chỉ số CCHC đứng cuối bảng xếp hạng đạt 62,55%, thấp hơn 27,77% so với vị trí dẫn đầu.

Với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện nội dung phương pháp xác định Chỉ số CCHC Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, điều chỉnh nhằm làm cho Chỉ số CCHC ngày càng thiết thực và sát với thực tế hơn. Phản ánh được những tác động tích cực của CCHC tới sự phát triển kinh tế - xã hội.

Xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính

năm 2016 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo: moha.gov.vn

 

Ngày đăng: 
Wednesday, May 31, 2017