Thông báo địa chỉ Cổng Thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Ngày đăng: 
Friday, March 23, 2018

            Ngày 09 tháng 02 năm 2018, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Văn bản số 124/VTLTNN-TTTH Thông báo địa chỉ Cổng Thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước https://luutru.gov.vn

         

           Cổng thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có tên miền: https://luutru.gov.vn là điểm truy cập duy nhất của cơ quan trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin, gồm các chuyên mục chính như sau:

1. Giới thiệu

2. Tin tức sự kiện

3. Thông tin chỉ đạo, điều hành

 4. Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách

5. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan

6. Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

7. Truyền thông số

8. Dịch vụ công trực tuyến

9. Triển lãm

10. Tra cứu hồ sơ, tài liệu trong các lĩnh vực

11. Hỏi, đáp, trao đổi nghiệp vụ

          Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang trân trọng giới thiệu địa chỉ Cổng Thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân quan tâm chia sẻ, gửi tin, bài có liên quan cần đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước theo địa chỉ tên miền nói trên ./. 

                                                                                           Nguyễn Thị Hiền