Giấy mời làm việc với Đoàn khảo sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri

Số/Ký hiệu: 
544/GM-SNV
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Ngày ban hành: 
24-05-2017
Người ký: 
Nguyễn Xuân Cảnh
Loại tin: 
Thông báo mời họp