Công bố Quyết định việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại UBND huyện Tân Yên

Ngày đăng: 
Wednesday, May 17, 2017

Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 272/QĐ-SNV ngày 05/5/2017 việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại UBND huyện Tân Yên

Ngày 16/5/2017, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 272/QĐ-SNV ngày 05/5/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đối với UBND huyện Tân Yên. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cùng các thành viên Đoàn Thanh tra, Giám sát đoàn thanh tra; về phía UBND huyện Tân Yên có ông Dương Ngô Mạnh - Chủ tịch UBND huyện, ông Đinh Đức Cảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các ông, bà đại diện các phòng: Phòng Nội vụ, Giáo dục - Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng, Thanh tra huyện Tân Yên.

Tại Hội nghị Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu ý kiến chỉ đạo và quán triệt một số nội dung, yêu cầu nhiệm vụ thanh tra đối với Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ; đề nghị Lãnh đạo UBND huyện Tân Yên và các cơ quan liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. Đại diện UBND huyện Tân Yên ông Dương Ngô Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tân Yên phát biểu ý kiến tiếp nhận Quyết định thanh tra; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Tân Yên; phân công ông Đinh Đức Cảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên thay mặt Thường trực UBND huyện thường xuyên làm việc với Đoàn Thanh tra; giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Tuyện - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Tân Yên làm đầu mối thông tin trực tiếp với Đoàn Thanh tra và đề nghị Đoàn Thanh tra phối hợp cung cấp thông tin về thời gian, lịch làm việc với các cơ quan, đơn vị để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác thanh tra.

Hội nghị công bố Quyết định thanh tra kết thúc vào hồi 15 giờ 30’ cùng ngày, đại diện Sở Nội vụ, UBND huyện Tân Yên cùng Đoàn Thanh tra thống nhất thông qua biên bản tại hội nghi./.

TTrSNV

Tin liên quan

Pages