Dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ quy định quản lý văn bản và hồ sơ điện tử

Ngày bắt đầu: 
11-05-2017
Ngày kết thúc: 
11-07-2017
Loại văn bản: 
Dự thảo
File gắn: 

Ý kiến của nhân dân

STT Ngày tạo Ý kiến File gắn
1 23-06-2018 Mr. 1