V/v xin ý kiến lần 2 về danh mục thời hạn giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ngày bắt đầu: 
10-05-2017
Ngày kết thúc: 
12-05-2017
Loại văn bản: 
Công văn
Cơ quan BH: 
Sở nội vụ