Giấy mời tổ chức Hội nghị bàn giao phần mền dùng chung, phần mềm quan lý về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang

Số/Ký hiệu: 
503/GM-SNV
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Ngày ban hành: 
11-05-2017
Người ký: 
Bùi Ngọc Sơn
Loại tin: 
Thông báo mời họp