Báo cáo tình hình sử dụng thông tin kết quả các chỉ số PCI, PAPI tại địa phương

Số/Ký hiệu: 
482/SNV-CCHC
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Công văn
Ngày ban hành: 
05-05-2017
Người ký: 
Nguyễn Văn Nghĩa
Loại tin: 
Chỉ đạo điều hành