Giấy triệu tập công đoàn dự Đại hội công đoàn Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIII nhiệm kỳ 2017-2022

Số/Ký hiệu: 
34/TT-CĐNV
Cơ quan BH: 
Sở Nội vụ
Loại Văn Bản: 
Thông báo
Ngày ban hành: 
24-04-2017
Người ký: 
Đặng Thiên Hùng
File gắn: 
Loại tin: 
Thông báo mời họp