Dự thảo xin ý kiến Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang

Ngày bắt đầu: 
25-04-2017
Ngày kết thúc: 
29-04-2017
Loại văn bản: 
Dự thảo
Cơ quan BH: 
Sở nội vụ
Body: 

Phụ lục đính kèm tải tại đây: /sites/default/files/Phu_luc_Du_thao_xin_y_kien_0.rar