Danh bạ điện thoại sở nội vụ

STT

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

1

Lãnh đạo Sở

Bùi Ngọc Sơn

Giám đốc

 3.826.688

2

Nguyễn Trọng Nam

Phó Giám đốc

 3.854.433

3

Nguyễn Văn Nghĩa

Phó Giám đốc

 3.541.447

4

Khuông Văn Thông

Phó Giám đốc

 3.853.861

5

 

Nguyễn Thanh Bình

Phó Giám đốc

6.506.789

1

Văn phòng

Nguyễn Xuân Cảnh

Chánh Văn phòng

 3.857.362

2

Đỗ Ánh Sáng

Phó Chánh VP

3.858.450

3

Lưu Thị Thùy Vân

Phó Chánh VP

 2.210.234

4

Đào Đức Phương

Chuyên viên

 3.858.450

5

Nguyễn Đức Trung

Chuyên viên

 3.858.450

6

Triệu Thị Mai Anh

Văn Thư

3.854.350

7

Trần Xuân Thảo

Lái xe

3.854.350

8

Nguyễn Văn Hùng

Lái xe

 3.854.350

9

Công chức, viên chức

Nguyễn Quang Đông

Trưởng phòng

 3.554.908

10

Nguyễn Văn Dương

Phó Trưởng phòng

 3.554.908

11

Nguyễn Văn Cường

Phó Trưởng phòng

 3.554.908

12

Nguyễn Mạnh Trường

Chuyên viên

 

13

Nguyễn Minh Trang

Chuyên viên

 

14

TCBC&TCPCP

Trần Văn Đông

Trưởng phòng

3.554.907

15

Nguyễn Thế Minh

Phó Trưởng phòng

3.554.907

16

Bùi Minh Huệ

Phó Trưởng phòng

3.554.907

17

Bùi Văn Linh

Chuyên viên

 

18

Hoàng Bảo Linh

Chuyên viên

 

19   Nguyễn T.Kim Dung Chuyên viên  

20

XDCQ&CTTN

Dương Ngô Hùng

Trưởng phòng

 6.524.959

21

Khuông Văn Kiên

Phó Trưởng phòng

 3.852.630

22

Ngô Duy Sang

Phó Trưởng phòng

3.852.630

23

Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó Trưởng phòng

 3.540.505

24

Đoàn Thu Trang

Chuyên viên

3.540.505

25

Cải cách hành chính

Kiều Phương

Trưởng phòng

 3.555.397

26

Vũ Thị Lan Hương

Phó Trưởng phòng

 

27

Nguyễn Duy Đoàn

Phó Trưởng phòng

 

28

Trần Kim Dung

Chuyên viên

 

29

Nguyễn Tuấn Anh Đức

Chuyên viên

 3.555.397

30

Thanh tra

Đặng Quang Sơn

Chánh thanh tra

 3.854.602

31

Nguyễn Văn Nhương

P.Chánh thanh tra

 3.854.602

32

Nguyễn Tiến Đạt

P. Chánh thanh tra

3. 854.602

33 Ngụy Thị Mai P. Chánh thanh tra  

34

Dương Ngọc Điệp

Chuyên viên

 

BAN TÔN GIÁO

STT

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lãnh đạo Ban

Đặng Thiên Hùng

Trưởng ban

 3.829.395

2

Nguyễn Công Bằng

Phó Trưởng ban

  3.829.395

3

Vũ Đình Đức

Phó Trưởng ban

 3.829.395

4

Phòng Nghiệp vụ

Đỗ Văn Chính

Trưởng phòng
    Nghiệp vụ

 3.829.394

5

Nguyễn Thị Hồng Hà

P.Trưởng phòng
    Nghiệp vụ

 3.701.930

6

Nguyễn Đức Đạo

Chuyên viên

 3.701,930

7

Hoàng Thanh Huyền

Chuyên viên

 3.555.246

8

Phòng hành chính, tổng hợp

Nguyễn T. Kim Oanh

Trưởng phòng
     HC-TH

 3.829.396

9

Trần Thị Tuyết

P.Trưởng phòng
     HC-TH

 3.857.161

10

Phạm Thị Huệ

Chuyên viên

 3.857.161

11

Đặng Thị Thu Hồng

Văn Thư

 3.857.161

12

 

Hoàng Văn Thanh

Lái xe

 

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG

STT

 

Họ và tên

Chức vụ

CQ, Nhà riêng

1

Lãnh đạo Ban

Nguyễn Thanh Hà

Phó Trưởng Ban

 3.829.329

2

Phan Thị Hồng Yến

Phó Trưởng ban

 3.854.981

3

Nghiêm Đức Dũng

Phó Trưởng ban

 3.854.981

4

Phòng
Nghiệp vụ

Vũ Hùng Quyết

Trưởng phòng
      Nghiệp vụ

 3.854.659

5

Tống Thị Tâm

Phó Trưởng phòng 
Nghiệp vụ

 3.829.328   

6

Phòng hành chính tổng hợp

Ngô Thị Vượng

Trưởng phòng HC-TH

 3.854.981

7 Bùi T. Thanh Nhàn Phó Trưởng phòng HC-TH  

8

Phạm T. Thúy Hà

Chuyên viên

 3.829.328

9

Phạm Phương Qúy

Kế toán

 3.829.328

10 Phan Thị Trúc Linh Chuyên viên  

11

Đoàn Ngọc Tâm

Lái xe

 

CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ

STT

 

Họ và tên

Chức vụ

CQ, Nhà riêng

1

Lãnh đạo chi cục

Hoàng Văn Tứ

Chi cục trưởng

 3.854.269

2

Nguyễn Thế Dũng

Phó Chi cục trưởng

 6.533.159

3

 

Ngô Quang Hiếu

Phó Chi cục trưởng

6.533.159

4

Phòng nghiệp vụ

Chu T. Thanh Quỳnh

P.Trưởng phòng
    Nghiệp vụ

 

5

Phòng hành chính tổng hợp

Đỗ Thị Hương

P.Trưởng phòng
    HC-TH

 6.533.059

6

Trung tâm Lưu trữ

Nguyễn Quốc Hoàn

Giám đốc TTLT

 6.533.097

7

Đồng Thị Thoa

 Phó Giám đốc TTLT

 6.533.097

8

Đặng Ngọc Anh

Lưu trữ viên

 

9

Phạm Đức Long

Lưu trữ viên

 

10

Giáp Thị Tuyên

Lưu trữ viên

 

11

Nguyễn Thị Hiền

Lưu trữ viên

 

12

Hoàng Thị Lanh

Nhân viên Lưu trữ

 

13

Dương Quế Hương

Lưu trữ viên

 

14

Hoàng Thị Tâm

Lưu trữ viên

 

115

Nguyễn Thị Mai

Lưu trữ viên

 

17

Đoàn Thi Kiều Trang

Lưu trữ viên