xin ý kiến Danh mục, thời hạn giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ngày bắt đầu: 
20-04-2017
Ngày kết thúc: 
28-04-2017
Loại văn bản: 
Công văn
Cơ quan BH: 
Sở nội vụ
File gắn: