Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức

Ngày bắt đầu: 
24-03-2017
Ngày kết thúc: 
24-05-2017
Loại văn bản: 
Thông tư