Báo cáo việc bố trí cán bộ, công chức theo Đề án vị trí việc làm

Ngày đăng: 
Thursday, March 8, 2018

Mẫu TH rà soát cán bộ, công chức theo Đề án vị trí việc làm tải tại đây:

/sites/default/files/MAU_TT_CBCC_VTVL.xls

 

Tin liên quan

Pages