Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định quy định tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền đối với các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang

Ngày bắt đầu: 
05-04-2017
Ngày kết thúc: 
05-04-2017
Loại văn bản: 
Công văn
Cơ quan BH: 
Sở nội vụ

Ý kiến của nhân dân

STT Ngày tạo Ý kiến File gắn
1 23-06-2018 Mr. 1
2 23-06-2018 Mr. 1