Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã thành phố Bắc Giang (đợt 2) năm 2017

File gắn: 
Ngày đăng: 
Wednesday, January 31, 2018