Lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng Huân chương lao động hạng Nhất