Thư chúc mừng của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam

Ngày đăng: 
Thursday, January 3, 2019

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2019), Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng đã có thư chúc mừng gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ trong cả nước.

Bức Thư có đoạn viết: “Nhân kỷ niệm kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2019), kỷ niệm 12 năm Quyết định công nhận ngày truyền thống của ngành có hiệu lực (2007-2019) và đón Xuân mới 2019, thay mặt lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác lưu trữ trong cả nước. Tôi tin tưởng rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo; tập trung trí tuệ, đồng lòng, đồng sức, lao động cần cù, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; hoàn thành sứ mệnh “bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia” góp phần phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của xã hội về khai thác sử dụng nguồn tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó”.

Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Cục trưởng.

Theo:luutru.gov.vn