Rà soát, xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

Ngày đăng: 
Thursday, November 22, 2018

Hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch

công chứctrong các Sở cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND

huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Giang tải tại đây:

/sites/default/files/Huong-dan.pdf

Các biểu mẫu tải tại đây:

/sites/default/files/BIEU_MAU.zip

 

Tin liên quan

Pages