Hội Đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan Sở Nội vụ

Ngày đăng: 
Thursday, October 25, 2018

   Sáng, ngày 16/10/2018, Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang do ông Bùi Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát việc chấp hành Pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan Sở  Nội vụ, giai đoạn từ 2016 – 2018.

   Thành viên Đoàn Giám sát có các ông, bà đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các Ban Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa -  Xã hội và Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Đoàn Giám sát đã nghe ông Bùi Ngọc Sơn - Tỉnh ủy viên Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo kết quả việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan Sở Nội vụ và các lĩnh vực quản lý của ngành, giai đoạn 2016 - 2018; trong đó tập trung vào việc thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng ở các lĩnh vực chuyên môn về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm; biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng; cải cách hành chính; chính quyền cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng và công tác thanh niên.

   Đoàn Giám sát đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và ghi nhận những kết quả đã đạt được, ben cạnh đó cũng đã chỉ ra một số những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hành vi tham nhũng và chủ động phát hiện tham nhũng, tiêu cực có mặt còn hạn chế, số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra còn ít; việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác ở một số cơ quan chưa được quan tâm; tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý ở các đơn vị sự nghiệp công lập và công tác kê khai tài sản thu nhập còn hình thức.

   Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác PCTN của  Sở Nội vụ giai đoạn 2016 - 2018; trong thời gian tới Sở Nội vụ cần tiếp tục quan tâm tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền Pháp luật PCTN trong nội bộ ngành, có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; lắng nghe dư luận và thực hiện tốt công tác tiếp công dân./.

TTS-SNV