Xin ý kiến vào Dự thảo Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Bắc Giang