Xin ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

File gắn: 
Ngày đăng: 
Tuesday, October 2, 2018

Văn bản dự thảo xin ý kiến tải tại đây:

/sites/default/files/DU_THAO_QUYET_DINH.pdf