Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 1121/QĐ-SNV ngày 05/9/2018 tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tôn giáo đối với UBND huyện Lục Ngạn

File gắn: 
Ngày đăng: 
Wednesday, September 26, 2018

Ngày 14/9/2018, tại trụ sở UBND huyện Lục Ngạn, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tiến hành công bố Quyết định số 1121/QĐ-SNV ngày 05/9/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tôn giáo đối với UBND huyện Lục Ngạn.

Tham dự có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng các thành viên Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ theo Quyết định số 1121/QĐ-SNV; đại diện UBND huyện Lục Ngạn có ông Trương Văn Năm - Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các ông, bà đại diện các phòng: Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Đài truyền thanh, Văn phòng HĐND&UBND huyện Lục Ngạn.

Tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố toàn văn Quyết định thanh tra. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu ý kiến chỉ đạo và quán triệt một số nội dung, yêu cầu nhiệm vụ thanh tra đối với Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ; đề nghị Lãnh đạo UBND huyện Lục Ngạn và các cơ quan liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. Đại diện UBND huyện Lục Ngạn ông Trương Văn Năm - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến tiếp nhận Quyết định thanh tra; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tôn giáo; giao nhiệm vụ cho ông Bùi Văn Hiền - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Lục Ngạn làm đầu mối thông tin trực tiếp với Đoàn Thanh tra và đề nghị Đoàn Thanh tra phối hợp cung cấp thông tin về thời gian, lịch làm việc với các cơ quan, đơn vị để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác thanh tra.

Hội nghị công bố Quyết định thanh tra kết thúc vào hồi 16 giờ 30’ cùng ngày, đại diện Sở Nội vụ, UBND huyện Lục Ngạn cùng Đoàn Thanh tra thống nhất thông qua biên bản tại hội nghi./.

                                                                    TTS-SNV

 

Tin liên quan

Pages